Vá màng trinh giữ được bao lâu

Vá màng trinh giữ được bao lâu

Khi mà đâu đó trinh tiết vẫn còn là tấm màng mỏng manh đánh giá nhân phẩm của người phụ nữ, thì vá màng trinh được coi như một giải pháp... [Xem thêm]

Tu vấn 1298