Phì đại cổ tử cung là bệnh gì

Phì đại cổ tử cung là bệnh gì

Phì đại cổ tử cung là bệnh có cổ tử cung to hơn bình thường, độ dài cổ tử vượt quá 2,5 cm trở lên (to hơn từ 2 -4 lần). Cổ tử cung phì... [Xem thêm]

Tu vấn 1568